Personuppgiftspolicy | Fairhandla.se

 

Tack för att du valde att vara en del av vår webbplats på fairhandla.se ("företag", "vi", "oss" eller "vårt"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller oro om vår policy eller vår praxis när det gäller din personliga information, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

När du besöker vår webbplats https://fairhandla.se och använder våra tjänster, litar du på oss med din personliga information. Vi tar din integritet mycket på allvar. I denna personuppgiftspolicy försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi hoppas att du tar lite tid att läsa igenom det noggrant, eftersom det är viktigt. Om det finns några villkor i denna personuppgiftspolicy som du inte håller med om, avbryt användningen av våra webbplatser eller appar och våra tjänster.

Denna personuppgiftspolicy gäller all information som samlas in via vår webbplats (som https://fairhandla.se) och/eller relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang (vi hänvisar till dem kollektivt i denna personuppgiftspolicy som "tjänster").

Läs denna personuppgiftspolicy noggrant eftersom det hjälper dig att fatta välgrundade beslut om att dela din personliga information med oss.

 

 

Innehållsförteckning

 1. Vad information samlar vi?
 2. Hur använder vi din information?
 3. Kommer din information att delas med någon?
 4. Vem kommer din information att delas med?
 5. Använler vi cookies och andra spåningstekniker?
 6. Använder vi google-kartor?
 7. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?
 8. Vad är vår ståndpunkt på tredjeparts-webbplatser?
 9. Hur lång håller vi din information?
 10. Hur håller vi din information säker?
 11. Hämtar vi upp information från minderåriga?
 12. Vad är dina privacyrättigheter?
 13. Data breach
 14. Kontroller för att inte spår funktioner
 15. Har california residenter specifika privacy rättigheter?
 16. Gör vi uppdateringar till denna politik?
 17. Hur kan du kontakta oss om denna politiken?

 

1. Vad information samlar vi?

Kort sagt: Vi samlar in personlig information som du ger oss.

 

Vi samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du registrerar dig på tjänsterna eller apps, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när vi deltar i aktiviteter på tjänsterna eller apps (till exempel att posta meddelanden i våra chatt eller lägga in en annonse) eller på annat sätt kontakta oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhänget för dina interaktioner med oss och tjänsterna eller apparna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information vi samlar in kan innehålla följande:

Allmänt tillgänglig personlig information. Vi samlar namn ( t.ex. förnamn, pikenamn, efternamn och smeknamn); affärsmail; mejladresser; telefonnummer; nuvarande och tidigare adress; företags telefonnummer; sociala media; och andra liknande data.

Personlig information tillhandahålls av dig. Vi samlar in beställ- och köphistorik; lösenord; och andra liknande data.

Betalningsuppgifter. Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att behandla din betalning om du gör köp, till exempel ditt betalningsinstrumentnummer (som ett kreditkortsnummer) och säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument. All betalningsinformation lagras av quickpay. Du hittar deras länk (er) till sekretesspolicy här: https://quickpay.net/terms-of-service

Inloggningsdata för sociala medier. Vi kan ge dig möjligheten att registrera dig med hjälp av kontouppgifter på sociala medier, som ditt facebook, twitter eller annat socialt mediekonto. Om du väljer att registrera dig på detta sätt kommer vi att samla in den information som beskrivs i avsnittet "hur hanterar vi din sociale loginer" nedan.

All personlig information som du tillhandahåller oss måste vara sann, fullständig och korrekt och du måste meddela oss om ändringar av sådan personlig information.

 

Information samlas in automatiskt

Kort sagt: en del information - som ip-adress och / eller webbläsare- och enhetsegenskaper - samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster eller appar.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna eller apparna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din ip-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande url: er, enhetsnamn, land, plats , information om hur och när du använder våra tjänster eller appar och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster eller appar och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande tekniker.

Online-identifierare. Vi samlar enheter; verktyg och protokoll, såsom ip-adresser (internet protocol); cookie-identifierare eller andra som de som används för analys och marknadsföring; enhetens geolokalisering; och andra liknande data.

 

Information som samlas in via våra appar

Kort sagt: Vi kan samla in information om din geo-placering, mobilenhet och facebook-behörighet när du använder våra appar.

 

Om du använder våra appar kan vi också samla in följande information:
 • Geo-platsinformation. 
  Vi kan begära åtkomst eller tillstånd till och spåra platsbaserad information från din mobila enhet, antingen kontinuerligt eller medan du använder vår mobilapplikation, för att tillhandahålla platsbaserade tjänster. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Tillgång till mobilenheter.
  Vi kan begära åtkomst eller tillåtelse till vissa funktioner från din mobila enhet, inklusive din mobila enhets sensorer, sociala mediekonton, lagring och andra funktioner. Om du vill ändra vår åtkomst eller behörigheter kan du göra det i enhetens inställningar.
 • Facebook-behörigheter.
  Vi har som standard åtkomst till din facebook-grundläggande kontoinformation, inklusive ditt namn, e-post, kön, födelsedag, aktuell stad och profilbild-url, samt annan information som du väljer att offentliggöra. Vi kan också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel vänner, incheckningar och liknande, och du kan välja att bevilja eller neka oss tillgång till varje enskilt tillstånd. Mer information om facebook-behörigheter finns på sidan referenssida för facebook-behörigheter.

 

2. Hur använder vi din information?

Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, efterlevnad av våra juridiska skyldigheter och/eller ditt samtycke.

 

Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster eller appar för olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar din personliga information för dessa ändamål på grundval av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att följa våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi litar på bredvid varje ändamål som listas nedan.

 

Vi använder den information vi samlar in eller tar emot:

 • För att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt konto med oss till ett tredjepartskonto (t.Ex. Ditt google- eller facebook-konto), använder vi den information du tillät oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen för utförandet av kontraktet . Se avsnittet nedan med rubriken "hur hanterar vi dina sociala inloggningar" för ytterligare information.
 • För att skicka marknadsföring och marknadsföringskommunikation. Vi och/eller våra tredje parters marknadsföringspartners kan använda den personliga information som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan välja bort våra e-postmeddelanden när som helst (se "vad är dina privacy rättigheter" nedan).
 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka produkt-, service- och ny funktionsinformation och / eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • Uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan använda din information för att uppfylla och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som gjorts genom tjänsterna eller apparna.
 • Leverera riktad annonsering till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa innehåll och reklam (och arbeta med tredje parter som gör det) skräddarsydda efter dina intressen och / eller plats och för att mäta dess effektivitet.
 • Administrera prisdrag och tävlingar. Vi kan använda din information för att administrera prisdrag och tävlingar när du väljer att delta i tävlingar.
 • Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster eller appar.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla våra tjänster eller appar säkra (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).
 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare och användare med varje användares samtycke.
 • För att upprätthålla våra villkor och villkor för affärsändamål, juridiska skäl och kontraktsmässiga.
 • Att svara på lagliga förfrågningar och förebygga skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran, kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.
 • För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i funktionsdugligt skick.
 • Att leverera tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarförfrågningar / erbjuda support till användare. Vi kan använda din information för att svara på dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha med användningen av våra tjänster.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda din information för andra affärsändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten i våra kampanjkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra tjänster eller appar, produkter, marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra denna information i aggregerad och anonymiserad form så att den inte är associerad med enskilda slutanvändare och inte inkluderar personlig information. Vi kommer inte att använda identifierbar personlig information utan ditt samtycke.

 

3. Kommer din information att delas med någon?

Kort sagt: vi delar bara information med ditt samtycke, för att följa lagar, förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

 

Vi kan behandla eller dela data baserat på följande rättsliga grund:

 • Godkännande: vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda din personliga information i ett specifikt syfte.
 • Berättigade intressen: vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.
 • Utförande av ett kontrakt: där vi har ingått ett avtal med dig, kan vi behandla din personliga information för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Rättsliga skyldigheter: vi kan lämna ut din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga begäranden, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättsligt förfarande, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning ( inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla nationella krav på säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitalintressen: vi kan lämna ut din information där vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella kränkningar av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot för någon persons säkerhet och olaglig verksamhet eller som bevis i rättstvist där vi är involverade.
  mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:
 • Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster för oss eller för vår räkning och kräver åtkomst till sådan information för att göra det arbetet. Exempel inkluderar: betalningsbehandling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknologi på tjänsterna eller apparna, vilket gör att de kan samla in data om hur du interagerar med tjänsterna eller apparna över tid. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för visst innehåll och bättre förstå onlineaktivitet. Såvida inte beskrivs i denna policy, delar vi inte, säljer, hyr eller handlar någon av dina uppgifter med tredje parter för deras reklamändamål. Vi har kontrakt på plats med våra databehandlare. Detta innebär att de inte kan göra något med din personliga information om vi inte har instruerat dem att göra det. De delar inte din personliga information med någon organisation förutom oss. De kommer att hålla det säkert och behålla det under den period vi instruerar.
 • Affärsöverföringar. Vi kan dela eller överföra din information i samband med eller under förhandlingar om all sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Annonsörer från tredje part. Vi kan använda tredjepartsannonsföretag för att visa annonser när du besöker tjänsterna eller apparna. Dessa företag kan använda information om dina besök på vår webbplats (er) och andra webbplatser som finns i webbkakor och annan spårningsteknologi för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 • Affiliates. Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall kommer vi att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Andra användare. När du delar personlig information (till exempel genom att publicera kommentarer, bidrag eller annat innehåll till tjänsterna eller apparna) eller på annat sätt interagera med offentliga områden av tjänsterna eller apparna, kan sådan personlig information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför tjänsterna eller apparna i evighet. Om du interagerar med andra användare av våra tjänster eller appar och registrerar dig via ett socialt nätverk (som facebook), kommer dina kontakter på det sociala nätverket att se ditt namn, profilfoto och beskrivningar av din aktivitet. På liknande sätt kan andra användare se beskrivningar av din aktivitet, kommunicera med dig inom våra tjänster eller appar och se din profil.

 

4. Vem kommer din information att delas med?

kort sagt: vi delar bara information med följande tredje parter.


  
vi delar och avslöjar bara din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår datainsamlings- och behandlingsmetod. Om vi har behandlat dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss.

 

Reklam, direktmarknadsföring och lead generation

 • Google adsense

 

Kommunicera och chatta med användare

 • dj-chat (Joomla modul)

 

Innehållsoptimering

 • Google-fonts, vimeo-video och youtube-videoinbädda

 

Delning och reklam för sociala medier

 • AddThis - delning av innehåll på sociala medier

 

Registrering och verifiering av användarkonto

 • Facebook-inloggning
 • Google oauth 2.0
 • Twitter oauth

 

Webb- och mobilanalys

 • google analytics och google tag manager

 

Webbhotell

 • simply.Com

 

Testning av webbplatsen

 • googles webbplatsoptimerare

 

5. Använder vi cookies och andra spåningstekniker?


Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

 

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknologier (som webbläsare och pixlar) för att komma åt eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa kakor anges i vår cookiepolicy.

 

6. Använder vi Google maps?

Kort sagt: ja, Vi använder google maps för att ge bättre service.

 

Denna webbplats, mobilapplikation eller facebook-applikation använder google maps api: er. Du hittar användarvillkoren för google maps api: Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth. För att bättre förstå googles sekretesspolicy hänvisar du till den här länken.

Genom att använda vår implementering av maps api godkänner du att du är bunden av googles användarvillkor.

 

7. Hur hanterar vi dina sociala inloggningar?

Kort sagt: om du väljer att registrera dig eller logga in på våra tjänster med ett socialt mediekonto kan vi ha tillgång till viss information om dig.

 

Våra tjänster eller appar erbjuder dig möjligheten att registrera dig och logga in med hjälp av dina tredje parters sociala mediekontoinformation (som dina inloggningar på facebook eller twitter). Där du väljer att göra detta, kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Den profilinformation vi får kan variera beroende på vilken berörda sociala medieleverantör som helst, men kommer ofta att innehålla ditt namn, e-postadress, vännerlista, profilbild samt annan information du väljer att offentliggöra. Om du loggar in med facebook kan vi också begära åtkomst till andra behörigheter relaterade till ditt konto, till exempel vänner, incheckningar och gilla, och du kan välja att bevilja eller neka oss åtkomst till varje enskilt tillstånd.

Vi kommer att använda informationen vi får endast för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller som på annat sätt klargörs för dig på tjänsterna eller apparna. Observera att vi inte kontrollerar och inte ansvarar för andra användningar av din personliga information från din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du granskar deras integritetspolicy för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretesspreferenser på deras webbplatser och appar.

 

8. Vad är vår ståndpunkt på tredjeparts-webbplatser?

Kort sagt: Vi ansvarar inte för säkerheten för all information som du delar med tredjepartsleverantörer som annonserar, men inte är anslutna till, våra webbplatser.

 

Tjänsterna eller apparna kan innehålla annonser från tredje parter som inte är anslutna till oss och som kan länka till andra webbplatser, onlinetjänster eller mobilapplikationer. Vi kan inte garantera säkerheten och integriteten för data du tillhandahåller till tredje part. All information som samlas in av tredje part omfattas inte av denna sekretesspolicy. Vi är inte ansvariga för innehåll eller sekretess och säkerhetspraxis och policyer från tredje part, inklusive andra webbplatser, tjänster eller applikationer som kan vara länkade till eller från tjänsterna eller apparna. Du bör granska sådana tredjeparts policyer och kontakta dem direkt för att svara på dina frågor.

 

9. Hur lång håller vi din information?

Kort sagt: Vi förvarar din information så länge som det krävs för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy om inte annat krävs enligt lag.

 

Vi kommer bara att bevara din personliga information så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (som skatter, redovisning eller andra lagkrav). Inget syfte i denna policy kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än 6 månader efter avslutandet av användarens konto.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov för att behandla din personliga information kommer vi att radera eller anonymisera den, eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom din personliga information har lagrats i reservarkiv), kommer vi att lagra på ett säkert sätt din personliga information och isolera den från all ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 

10. Hur håller vi din information säker?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att själva internet är 100% säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information är överföring av personlig information till och från våra tjänster eller appar på din egen risk. Du bör bara komma åt tjänsterna i en säker miljö.

 

11. Hämtar vi upp information från minderåriga?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet data från eller marknadsförs till barn under 18 år.

 

Vi begär inte medvetet information från eller marknadsför till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna eller apparna föreställer du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till en sådan mindre beroende användning av tjänsterna eller apparna. Om vi får veta att personlig information från användare under 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådan information från våra poster. Om du blir medveten om information som vi har samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

12. Vad är dina privacyrättigheter?

Kort sagt: I vissa regioner, till exempel i den europeiska union, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

 

I vissa regioner (som den europeiska union) har du vissa rättigheter enligt tillämpliga lagar om dataskydd. Dessa kan inkludera rätt (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) för att begränsa behandlingen av din personliga information; och (iv) i tillämpliga fall för dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av din personliga information. För att göra en sådan begäran, använd kontaktinformationen nedan. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

Om du är bosatt i europeiska union och du tror att vi olagligt behandlar din personliga information har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.Europa.Eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.Htm.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter, kan du skicka e-post till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontoinformation

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Logga in i dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.
 • Kontakta oss med den angivna kontaktinformationen.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Viss information kan emellertid bevaras i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och / eller följa lagkrav.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan det påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster eller appar. För att välja bort intressebaserad annonsering av annonsörer på våra tjänster eller appar, besök https://fairhandla.se/cookie-policy.

Avsluta e-postmarknadsföring: du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista med marknadsföring genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Du kommer sedan att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - men vi måste fortfarande skicka dig servicrelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. För att på annat sätt avvika kan du:

 • observera dina inställningar när du registrerar ett konto på webbplatsen.
 • gå till dina kontoinställningar och uppdatera inställningarna.
 • kontakta oss med den angivna kontaktinformationen.

 

13. Data breach

Ett sekretessbrott inträffar när det finns obehörig åtkomst till eller insamling, användning, avslöjande eller bortskaffande av personlig information. Du kommer att meddelas om dataöverträdelser när fairhandla.se anser att du troligtvis kommer att vara i riskzonen eller allvarlig skada. Till exempel kan ett dataöverträdelse sannolikt leda till allvarlig ekonomisk skada eller skada ditt psykiska eller fysiska välbefinnande. I händelse av att fairhandla.se får kännedom om ett säkerhetsöverträdelse som har resulterat i eller kan leda till obehörig åtkomst, kommer användning eller utlämnande av personlig information fairhandla.se omedelbart att utreda ärendet och meddela tillämplig tillsynsmyndighet senast 72 timmar efter att ha haft bli medvetna om det, såvida det inte är troligt att personuppgiftsbrottet medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

 

14. Kontroller för att inte spår funktioner

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en funktion som inte gör spår ("dnt") eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte ha data om dina webbaktivitetsövervakningar övervakade och samlade. Ingen enhetlig teknikstandard för att identifiera och implementera dnt-signaler har slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på dnt-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för spårning på nätet antas som vi måste följa i framtiden, kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna sekretesspolicy.

 

15. Har california residenter specifika privacy rättigheter?

Kort sagt: Ja, om du är bosatt i kalifornien får du specifika rättigheter beträffande tillgång till din personliga information.

 

California civil code avsnitt 1798.83, även känd som "shine the light" -lagen, tillåter våra användare som är boende i kalifornien att begära och få från oss, en gång per år och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) lämnas ut till tredje parter för direkt marknadsföringsändamål och namnen och adresserna på alla tredje parter som vi delade personlig information med under det föregående kalenderåret. Om du är bosatt i kalifornien och vill göra en sådan begäran, skicka din förfrågan skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

om du är under 18 år, bor i kalifornien och har ett registrerat konto hos tjänsterna eller apparna, har du rätt att begära borttagning av oönskade data som du publicerar offentligt på tjänsterna eller apparna. För att begära borttagning av sådan information, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera den e-postadress som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt i tjänsterna eller apparna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från våra system.

 

16. Gör vi uppdateringar till denna policy?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera denna policy efter behov för att följa relevanta lagar.

 

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat "reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy, kan vi meddela dig antingen genom att framlägga ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.

 

17. Hur kan du kontakta oss om denna policy?

Om du har frågor eller kommentarer om denna policy kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till:

Fairhandla M&N AB
Kytterud 201
672 93 Årjäng
Sverige

Mobil: 0761413758

 

Hur kan du granska, uppdatera eller ta bort de data som vi samlar in från dig?

Baserat på lagstiftningen i vissa länder kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. Besök: https://fairhandla.se/kontakta-oss för att begära att granska, uppdatera eller ta bort din personliga information. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar.

Läs mer om att annonsera, köpa och sälja: